Lịch hoạt động Cáp Treo Hòn Thơm

Lịch trình vận hành của cáp treo

Thời gian hoạt động của cáp treo Hòn Thơm là từ 8h00 – 18h30. Cáp treo sẽ nghỉ trưa khoảng 1,5 tiếng từ 12h00 đến 13h00. Do đó, bạn cần phải sắp xếp lịch trình phù hợp để không phải chờ đợi lâu và lỡ giờ hoạt động của cáp.

BẢNG GIÁ VÉ