Điều kiện cần để HDV nhận được hỗ trợ

[textillate font_family=’Arial’ font_color=’#ff0000′ font_size=’20px’ font_weight=’bold’ letter_spacing=’2px’ effect_in=’bounceInLeft’ type_in=’sync’ effect_out=’fadeOut’ type_out=’shuffle’ loop=’true’ minDisplayTime=’4000′ initialDelay=’500′ delay=’50’]Quy trình nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ 3,71 triệu của HDV[/textillate]

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ cho mỗi HDV du lịch là 3,71 triệu đồng/người

Để được chi trả số tiền này, theo hướng dẫn, các HDV cần có đủ các điều kiện sau:

[textillate font_family=’Arial’ font_color=’#ff0000′ font_size=’20px’ font_weight=’bold’ letter_spacing=’2px’ effect_in=’bounceInLeft’ type_in=’sync’ effect_out=’fadeOut’ type_out=’shuffle’ loop=’true’ minDisplayTime=’4000′ initialDelay=’500′ delay=’50’]Đối với HDV có thẻ[/textillate]: Có thẻ HDV còn hạn sử dụng; Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên các Hiệp hội về hướng dẫn du lịch;

[textillate font_family=’Arial’ font_color=’#ff0000′ font_size=’20px’ font_weight=’bold’ letter_spacing=’2px’ effect_in=’bounceInLeft’ type_in=’sync’ effect_out=’fadeOut’ type_out=’shuffle’ loop=’true’ minDisplayTime=’4000′ initialDelay=’500′ delay=’50’]Đối với HDV du lịch tại điểm[/textillate]: có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch .

HDV du lịch có nhu cầu hỗ trợ cần gửi hồ sơ đề nghị đến Sở quản lý Du lịch nơi cấp thẻ cho HDV.

Bên dưới là Video quy trình nộp hồ sơ: